WAT KOMT ER KIJKEN BIJ EEN SABBATICAL?

Tekst: Tonnis Rademaker
Beeld: Eljee Bergwerff

Beter door Balans Sabbatical

Stel je hebt ontzettend behoefte aan een sabbatical van drie maanden. Hoe moet je dat naar je werkgever communiceren? En hoe zit het met je recht op WW en verzekering voor de Ziektewet tijdens zo’n sabbatical?

Een sabbatical is een wens die best veel werknemers hebben, maar die voor de meesten uiteindelijk niet te verwezenlijken blijkt. Er is dan ook wel een aantal hobbels te nemen voordat je een sabbatical kunt opnemen.

Spaarpotje
Allereerst moet je inschatten of het mogelijk is om drie maanden rond te komen zonder inkomen. Is het spaarpotje voldoende gevuld? Vervolgens heb je te maken met een werkgever, die moet instemmen met een periode van onbetaald verlof. Je kunt je in de meeste gevallen niet beroepen op een recht in de wet óf geldende cao. Het is dus echt van je werkgever afhankelijk of hij hiervoor ruimte kan en wil bieden.

Ziekte
Daarnaast heb je inderdaad te maken met vragen rondom WW en Ziektewet. Zolang je sabbatical niet langer dan 78 weken duurt, blijf je als werknemer verzekerd voor de WW. Word je tijdens je verlof ziek, dan ben je voor deze periode niet verzekerd voor de Ziektewet en is er geen sprake van loondoorbetaling bij ziekte. Pas na afloop van de verlofperiode start de ziekmelding en het daaropvolgende re-integratietraject. Dit kun je wellicht anders afspreken met je werkgever, maar voor je werkgever is het maar zeer de vraag of er dan niet te veel risico’s bij hem komen te liggen.

Andere optie
Is het voor je werkgever niet mogelijk om je een sabbatical van drie maanden te geven en wil je toch echt heel graag weg? Dan is het ook nog een optie om je werkgever te vragen mee te werken aan een beëindiging met wederzijds goedvinden. Vervolgens heb je recht op WW en kun je tijdens de WW-periode een sabbatical opnemen. Voorwaarde hiervoor is dat het WW-recht weliswaar blijft doorlopen, maar dat de uitbetaling van de WW tijdelijk wordt stopgezet. Deze constructie kost je dus drie maanden aan WW-rechten. Daar staat tegenover dat je drie maanden geen sollicitatieverplichting hebt. Word je ziek in deze periode, dan geldt dat je na afloop van je driemaandelijkse sabbatical weer WW krijgt uitgekeerd en bij langdurige ziekte je nog steeds recht hebt op de Ziektewet.


Ook behoefte aan iemand die even met je meedenkt over je loopbaan?
Check je vraag bij een juridisch adviseur van CGMV.

Klik hier

Toestemming voor het gebruik van cookies

Privacyverklaring | Sluiten
Bekijk details